Huisregels

Bij onze praktijk vinden wij het van groot belang dat u als patiënt weet waar u bij ons aan toe bent. Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken de onderstaande tekst goed door te nemen. Het zijn de ‘huisregels’ van de praktijk. De meeste huisregels spreken voor zich. Echter, kunnen nieuwe en huidige patiënten hier nuttige informatie in terugvinden. Zo draagt iedereen bij om het voor elkaar zo aangenaam mogelijk te maken.

Aanmelden voor een afspraak

Wij verzoeken u vriendelijk u altijd te melden voor uw afspraak bij binnenkomst van het tandheelkundig centrum. Dit doet u bij de assistent aan de balie. De balie assistent zal uw aanwezigheid melden bij de behandelaar. Aan de balie worden ook uw gegevens gecontroleerd. Wilt u bij ieder bezoek uw geldig legitimatiebewijs en uw verzekeringspasje meenemen.

Identificatieplicht in de zorg

Als zorgverleners zijn wij wettelijk verplicht het Burgerservicenummer (BSN) te gebruiken. Bijvoorbeeld voor het uitwisselen van gegevens met andere zorgverleners.
Om uw BSN te mogen gebruiken voor onze administratie, moeten wij controleren of u degene bent die bij het BSN hoort. Daarom vragen wij u altijd een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. U kunt zich legitimeren door middel van een geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument.

(Medische) gegevens

Zorgt u ervoor dat uw gegevens up-to-date zijn? Wanneer er iets verandert in uw persoonsgegevens, dient u dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Wij verzoeken u ons voor de behandeling te informeren over uw medische situatie, zoals zwangerschap, medicijngebruik, hart- en vaatziekten, infecties, etc.
Patiëntengegevens worden niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder overleg of medeweten van de patiënt. In geval van verwijzing naar een medisch specialist of een huisarts, wordt informatie die nodig is voor dit medisch onderzoek doorgestuurd. U wordt hier over geïnformeerd.   

Afspraken

Voor een goede behandeling is de juiste voorbereiding noodzakelijk. Daarom behandelen wij uitsluitend op afspraak. Voor het maken, wijzigen of annuleren van afspraken is de praktijk van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.00 uur tot 11.45 uur en van 13.15 uur tot 16.45 uur. Per e-mail kunnen geen afspraken worden gemaakt of gewijzigd.
Het is aan te raden nieuwe afspraken direct na de periodieke controle of behandeling aan de balie te maken.
Wij proberen zoveel mogelijk op tijd te werken. Het kan echter gebeuren dat wij voorrang moeten verlenen aan spoedgevallen. Hierdoor is uw afspraak mogelijk iets later dan gepland. De balie assistent kan u informeren over de wachttijd.

Nakomen van afspraken

Het kan gebeuren dat u een afspraak af moet zeggen. Doet u dit minimaal 24 uur van tevoren, dan is dit kosteloos. Zegt u de afspraak niet tijdig af, dan kunnen wij de gereserveerde tijd in rekening brengen. De kosten worden berekend aan de hand van de geplande behandeling. Voor elk gepland kwartier (of een gedeelte daarvan) brengen wij €25,- in rekening. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet. Als u te laat verschijnt op een afspraak is het mogelijk dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden afgerond of dat de behandeling moet worden geannuleerd.

Spoedgevallen

Indien u ’s morgens voor 10.00 uur belt met een pijnklacht, proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen. Dit geldt voor patiënten die ingeschreven staan en regelmatig bij ons op controle komen.
Buiten praktijkuren kunt u bij ongevallen, nabloedingen en voor ernstige pijnklachten die niet kunnen wachten tot de eigen tandarts weer bereikbaar is , contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van de Mondzorgpoli in Utrecht, 030-3039750. Voor informatie kijkt u onder spoed
Voor het behandelen van pijnklachten zijn vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Hierdoor kunnen wij niet altijd rekening houden met uw voorkeuren met betrekking tot werk- en/of schooltijden.

Betalingen

Voor de directe betaling van nota’s is een pinautomaat aanwezig op de praktijk. U kunt bij ons geen contante betalingen doen. U kunt er ook voor kiezen een betaling achteraf te doen. Hiervoor werken wij met factureringsbedrijf Infomedics. Het telefoonnummer hiervan is: 036-2031900 (gebruikelijke belkosten).
Infomedics heeft met de meeste zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten, waardoor zij de behandelingskosten rechtstreeks kunnen indienen bij uw zorgverzekeraar. U hoeft dus niet meer zelf uw declaratie in te dienen. U ontvangt alleen van Infomedics een factuur indien uw zorgverzekeraar de behandelingskosten geheel of gedeeltelijk niet dekt. Verdere informatie over betalingsvoorwaarden is te verkrijgen bij één van onze assistenten.

Uw eigendommen

U dient zelf over uw eigendommen te waken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Diefstal, vernieling en agressie

Bij diefstal, vernieling en verbale- en non-verbale agressie behouden wij ons het recht u uit te schrijven als patiënt. Wij zullen bij diefstal, vernieling en ander ernstig ongewenst gedrag te allen tijde een melding maken bij de politie.

Kleding

Het is verboden een capuchon te dragen of een helm op te houden. Als een medewerker u vraagt deze af te zetten, dient u hier gehoor aan te geven.

Roken

Zowel roken als e-smoking zijn niet toegestaan in onze praktijk.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan in de praktijk, behalve blindengeleidehonden.

Parkeren

U kunt parkeren op de parkeerplaats bij de praktijk of in de directe omgeving.

Calamiteiten

In het geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

 

 

 

© 2020 - Tandheelkundig Centrum Beukenlaan